Ministarstvo zdravstva, Sektor za kvalitetu, akreditaciju i zdravstvene tehnologije

Ksaver 200a
10 000 Zagreb

T. +385 1 4698440; +385 1 459 6198; +385 1 460 7540
E. kvaliteta.edukacija@miz.hr