Sustav praćenja kvalitete zdravstvene zaštite

Dobro došli u Sustav za praćenje pokazatelja kvalitete zdravstvene zaštite.

Sustav omogućava elektroničko ispunjavanje obrazaca izviješća sukladno Pravilniku o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene („Narodne novine“, br. 79/11) za:

  1. Neočekivane neželjene događaje
  2. Pokazatelje sigurnosti pacijenata (PSP)
  3. Neželjene događaje prema osoblju
  4. Pokazatelje kliničke učinkovitosti i dostupnosti
  5. Izvješće o radu Povjerenstva za kvalitetu zdravstvene ustanove

Ukoliko nemate otvoren korisnički račun, pošaljite zahtjev za otvaranje korisničkog računa na e-mail kvaliteta.edukacija@miz.hr

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Ministarstvo zdravstva poštuje privatnost korisnika svojih Internet servisa te aktivno razvija i unaprjeđuje tehnologiju koja omogućava sigurno korištenje servisa od strane korisnika.

Na temelju Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/18) i Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679) te ostalih primjenjivih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj, prikupljanje, obrada i pohranjivanje osobnih podataka se obavlja uz primjenu odgovarajućih sigurnosnih mjera sukladno pravilima struke održavatelja Internet servisa. Ministarstvo zdravstva poštuje privatnost svojih korisnika te se obavezuje da će pristup osobnim podacima imati samo ovlaštene osobe u skladu s naravi poslova koje obavljaju i isključivo za namjene koje su utvrđene Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite („Narodne novine“, br. 118/18) i Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene („Narodne novine“, br. 79/11).

Ministarstvo zdravstva zadržava pravo da osobne podatke može dostaviti državnim tijelima sukladno obvezujućim zakonskim propisima.

Sve promjene koje se odnose na zaštitu osobnih podataka a vezane za Internet servis bit će pravodobno objavljene na stranici Ministarstva zdravstva.